Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul” sau „GDPR”)

(A) Detalii cu privire la operatorul care colectează datele dvs. personale

Prezenta notă de informare este furnizată de E-CAMPUS LEARNING ECOSYSTEM S.R.L. (denumită în continuare „E-Campus Learning Ecosystem” sau „Operatorul”) și este adresată persoanelor fizice care intenționează să se înregistreze în programul aflat în proprietatea și operat de E-Campus Learning Ecosystem în vederea accesării și utilizării materialelor video sau de orice altă natură avand drept scop formarea ori instruirea si/sau alt scop informativ ori educativ puse la dispoziție în versiune demonstrativă în vederea promovării și testării funcționalității acestora („Materialele Demo”) ori in versiunea completa pentru care accesul complet in program este asigurat contra cost („Materiale Full Access”). Materialele Demo si Materialele Full Access vor fi denumite impreuna prin „Materiale”  

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este E-Campus Learning Ecosystem, în calitate de furnizor al Materialelor Demo, având următoarele date de identificare: sediul în str. Fabricii nr. 26b, sc. N, ap. 91, București, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/13895/2020, cod de identificare fiscală 43218247.

În legătură cu toate chestiunile referitoare la prelucrarea datelor personale, aveți posibilitatea de a ne contacta la următoarea adresă de email pentru a va răspunde la orice nelămuriri sau cereri pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale: office@ecampus.ro.

(B) Categoriile de date personale prelucrate

E-Campus Learning Ecosystem poate colecta, utiliza, transfera, dezvălui, stoca sau prelucra în orice alt mod următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Informații privind identitatea: numele, prenumele;
 • Informații de contact: adresa de e-mail (personală și/sau de serviciu), numărul de telefon (personal și/sau de serviciu).

Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate de E-Campus Learning Ecosystem sau ajung în posesia noastră printr-unul dintre următoarele moduri:

 • Datele sunt furnizate în mod direct de către dumneavoastră;
 • Datele sunt obținute în mod indirect de la terțe persoane, precum angajatorul dumneavoastră care dorește să asigure accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a Materialelor Demo, dacă este cazul.

În situația în care anumite date personale nu vor fi furnizate, există posibilitatea ca unele dintre scopurile prezentate mai jos să nu fie atinse si nu va putea fi asigurat din punct de vedere tehnic accesul la Materiale.

(C) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scopurile pentru care E-Campus Learning Ecosystem poate procesa datele cu caracter personal sunt următoarele:

 • Asigurarea funcționalității programelor și aplicațiilor folosite pentru accesarea și utilizarea Materialelor Demo si/sau Materialelor Full Access, sens în care datele personale vor putea fi folosite pentru, dar fără a se limita la înregistrarea utilizatorilor în programele deținute și operate de E-Campus Learning Ecosystem, asigurarea evidenței persoanelor care au acces la Materiale, asigurarea serviciului de asistență și suport pentru utilizatorii Materialelor si evidentierea utilizarilor si a rezultatelor obtinute pentru scopuri statistice;
 • Marketing direct, pentru a ține la curent utilizatorii Materialelor cu privire la orice actualizări și/sau îmbunătățiri ale acestor produse și cu privire la apariția altor produse dezvoltate de E-Campus Learning Ecosystem care au legătură cu Materialele, precum si informari si noutati cu privire la aparitiile in domeniul de interes al utilizatorului.

E-Campus Learning Ecosystem nu va utiliza datele personale pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile descrise în prezenta secțiune, cu excepția cazului în care este solicitat prin lege, autorizat de dumneavoastră în mod expres sau este în interesul dumneavoastră vital.

(D) Temeiurile juridice în baza cărora sunt procesate datele personale

Temeiul juridic în baza căruia E-Campus Learning Ecosystem prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prezentate mai sus este reprezentat de consimțământul dumneavoastră, exprimat prin bifarea și semnarea în mod corespunzător a secțiunii finale a prezentului document.

(E) Destinatarii datelor cu caracter personal

În activitatea E-Campus Learning Ecosystem, putem transfera datele dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari, ca urmare a unor obligații legale, a unor solicitări din partea unor autorități sau pentru desfășurarea activității companiei:

 • autoritățile juridice și de reglementare, la cerere sau în baza unei obligații legale;
 • diverse autorități și instituții, în scopul raportării oricărei încălcări efective a legii sau a reglementărilor aplicabile;
 • contabili, auditori, avocați, traducători și alți consultanți externi, supuși obligațiilor contractuale obligatorii de confidențialitate;
 • diverși parteneri contractuali ai E-Campus Learning Ecosystem (în vederea asigurării funcționalității programelor și aplicațiilor folosite pentru accesarea și utilizarea Materialelor Demo);
 • orice parte relevantă, instituție sau instanță, în măsura necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 • orice achizitor terț relevant, în cazul în care vindem sau transferăm toată sau orice parte a activității sau a activelor noastre;
 • angajați din cadrul E-Campus Learning Ecosystem, cu ocazia comunicărilor interne sau în vederea asigurării funcționalității programelor și aplicațiilor folosite pentru accesarea și utilizarea Materialelor Demo.

În situația partenerilor contractuali care acționează drept persoane împuternicite de E-Campus Learning Ecosystem pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, obligații contractuale obligatorii vor fi introduse pentru ca aceștia să prelucreze datele dumneavoastră doar în conformitate cu instrucțiunile date de E-Campus Learning Ecosystem și să utilizeze măsuri pentru a proteja confidențialitatea și securitatea acestor date.

(F) Transferul internațional de date cu caracter personal

E-Campus Learning Ecosystem nu va transfera datele dumneavoastră în străinătate. În cazul în care, totuși, se ivește o situație de acest gen, veți fi informați în prealabil despre această operațiune, pentru a se respecta cerințele de transparență și legalitate impuse de legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

(G) Durata stocării datelor personale

Vom păstra datele dumneavoastră personale într-o formă care permite identificarea numai atât timp cât este necesar prin raportare la scopurile stabilite mai sus, cu respectarea cerințelor legale. În acest sens, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate odată cu expirarea perioadei de acces în platformă.

(H) Drepturile dumneavoastră

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă bucurați de următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la sau copii ale datelor dumneavoastră personale pe care le procesăm;
 • dreptul de a solicita rectificarea oricăror inexactități cu privire la datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de a solicita, pe motive legitime și în măsura posibilă prin raportare la obligațiile legale:
 • ștergerea datelor personale pe care le procesăm;
 • restricționarea procesării datelor personale pe care le deținem.
 • dreptul de a vă opune, pe motive legitime, procesării datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor), în măsura în care este tehnic posibil;
 • dreptul de vă retrage consimțământul acordat pentru procesarea datelor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente.

Exercitarea acestor drepturi se face în mod gratuit, nu necesită nicio justificare și nu afectează în niciun fel relația comercială cu E-Campus Learning Ecosystem.

Pentru a exersa unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa o întrebare despre aceste drepturi, vă rugăm să folosiți adresa de email din Secțiunea (A) de mai sus.

(I) Securitatea datelor

E-Campus Learning Ecosystem a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate menite să vă protejeze datele personale împotriva distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii neautorizate, accesului neautorizat și altor forme de prelucrare ilegale sau neautorizate, în conformitate cu legislația în vigoare.

(J) Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

1. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, etc) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și NU POATE accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

2. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. Ex: – preferințele în materie de confidențialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătațirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

3. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Primele sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

4. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
– Cookie-uri de performanță a site-ului
– Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
– Cookie-uri pentru geotargetting
– Cookie-uri de înregistrare
– Cookie-uri pentru publicitate
– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

5. Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

6. Ștergerea Cookie-urilor
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automata a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare data când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitațile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului.
– Opțiuni adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame.
– Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

8. Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și stergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care te pot asigura că navigi fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:
– Particularizează-ți setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru tine al securitații utilizării cookie-urilor.
– Dacă nu te deranjează cookie-urile și ești singura persoană care utilizează computerul, poți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
– Dacă împarți accesul la calculator, poți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
– Instalează și actualizează constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigură-te că ai browserul mereu actualizat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate daca dorești să te bucuri de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, poți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să poți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu vei mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setari se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel poți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings în Internet Explorer
Cookie settings în Firefox
Cookie settings în Chrome
Cookie settings în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, poți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

9. Linkuri utile
Dacă dorești să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

10. Politica de cookies și confidențialitate a furnizorilor noștri de infrastructură informatică:

>