TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE


Crearea, accesarea și utilizarea unui cont la adresa web https://learn.e-campus.ro (denumit în continuare Site-ul”) implică respectarea următoarelor clauze (denumite în continuare „Termeni și condiții”). Vă rugăm să citiți cu atenție aceste clauze deoarece crearea unui cont pe Site și utilizarea acestuia reprezintă consimțământul dvs. cu privire la Termenii și condițiile afișate pe Site.

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

E-Campus Learning Ecosystem / Prestatorul – E-CAMPUS LEARNING ECOSYSTEM S.R.L. cu sediul social în București, sector 6, str. Fabricii, nr. 26b, bl. sc. N, ap. 91, România, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/13895/2020, cod unic de înregistrare 43218247.

Beneficiar – orice persoană juridică care achiziționează o licență E-Campus de la Prestator în baza unui Contract, precum și orice persoană juridică care primește acces la versiunea demonstrativă a Materialelor în vederea promovării și testării funcționalității acestora.

Utilizator – persoana fizică angajată a Beneficiarului ce accesează platforma în baza unui Cont.

Furnizor – orice persoană fizică sau juridică care livrează Materiale către Prestator în baza unui contract de furnizare de servicii.

Site – platforma E-campus găzduită online la adresa web https://learn.e-campus.ro care este deținută și administrată de E-Campus Learning Ecosystem.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului să utilizeze și să folosească materialele de pe Site.

Contract – reprezintă contractul de prestări servicii încheiat între Prestator și Beneficiar privind achiziționarea licențelor E-Campus sau folosirea periodică a Materialelor.

Materiale – orice videoclipuri, fotografii, texte, exerciții, etc. care se găsesc pe Site sau sunt puse la dispoziția Utilizatorului de către Prestator.

Servicii – accesul la ecosistemul (platforma) E-Campus care cuprinde următoarele: microprograme de instruire online, aplicația de social media, forum-uri de discuție, funcționalitatea de a trimite și a primi mesaje private de la utilizatorii E-campus.

Licență E-Campus – permisiunea acordată de Prestator pentru accesarea Site-ului de către un număr limitat de Utilizatori pentru o perioadă determinată de timp, în condițiile prevăzute în Contract.

GDPR - Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pentru claritate, Prestatorul, în baza Contractului, va pune la dispoziția Beneficiarului toate Materialele solicitate de acesta din urmă de pe Site și va permite Utilizatorilor folosirea Site-ului pe durata Contractului.

2. POLITICA DE ACCES

2.1 Achiziționarea de către Beneficiar a Licențelor E-Campus conferă Utilizatorului dreptul individual de a accesa și folosi Serviciile și Materialele disponibile pe Site.

2.2 Accesul Utilizatorilor pe Site se realizează în baza unei solicitări prealabile transmise Prestatorului de către Beneficiar.

2.3 Ulterior, pentru ca Utilizatorul să folosească Site-ul, acesta trebuie să acceseze link-ul de activare  a contului transmis la adresa de email comunicată de către Beneficiar pentru a se înregistra.

2.4 Crearea Contului se va putea face de pe orice dispozitiv electronic (ex. laptop, smartphone, tabletă etc.) cu conexiune la internet în momentul accesării. Eventualele aplicații și dispozitive electronice pentru accesarea Site-ului cad în sarcina Utilizatorului.

2.5 Utilizatorii sunt obligați să introducă date reale, corecte, complete și exacte atunci când se înregistrează pe Site. În caz contrar, Prestatorul nu este răspunzător pentru datele Utilizatorilor.

2.6 Înregistrarea se realizează prin confirmarea adresei de e-mail, care nu se limitează la adresa de e-mail de serviciu, și a unei parole.

2.7 După înregistrare, Utilizatorul va putea accesa Materialele din platforma E-Campus.  

2.8 Un Cont va aparține unui singur Utilizator, astfel că nu este posibilă partajarea Contului cu terțe persoane. În cazul în care Beneficiarul ia cunoștință de asemenea fapte din partea Utilizatorilor, va încunoștința de îndată Prestatorul despre acestea. În acest caz, Prestatorul va fi îndreptățit să îi retragă accesul și să șteargă contul Utilizatorului respectiv, fără a-i afecta pe ceilalți Utilizatori ai Beneficiarului.

2.9 Utilizatorii nu au voie să preia identitatea unei alte persoane și să acceseze Contul acesteia fără permisiunea sa. Prestatorul nu este răspunzător pentru eventualele prejudicii cauzate într-o astfel de situație.

2.10 Utilizatorilor li se retrage accesul dacă înfăptuiesc acțiunile interzise prevăzute în prezenții Termeni și condiții, dar fără a se limita la acestea.

2.11 În momentul în care se retrage accesul Utilizatorului, acesta va primi pe adresa de e-mail, introdusă la crearea Contului, un mesaj din care va rezultă anularea acestuia, precum și motivele pentru care s-a retras accesul. În cazul în care Utilizatorul dorește să afle mai multe despre retragerea accesului, va putea să contacteze Prestatorul la adresa de e-mail office@e-campus.ro.

2.12 Utilizatorii sunt cei răspunzători pentru Contul lor, astfel că Prestatorul nu poate fi ținut de eventuale ștergeri ale Conturilor din partea unor terți. De asemenea, Utilizatorii sunt răspunzători pentru parolele lor din cadrul Contului, astfel că orice incident cu privire la acestea nu angajează răspunderea Prestatorului.

2.13 Daca Utilizatorul are cunoștință sau suspectează că datele sale de acces au ajuns în posesia altei persoane, va anunța Prestatorul în cel mai scurt timp despre acest risc, la adresa de e-mail office@e-campus.ro, și își va schimba parola personală de pe Site.

2.14 Având în vedere imprevizibilitatea tehnologiei și a mediului online, Prestatorul nu garantează că funcționarea Site-ului va fi neîntreruptă și fără erori. Utilizatorii trebuie să se asigure că funcționează conexiunea la internet atunci când accesează Site-ul.

3. POLITICA DE FOLOSIRE A MATERIALELOR ȘI A SERVICIILOR

3.1 Licențele E-Campus se comercializează doar către persoane juridice, iar în baza acestora Utilizatorul are acces la programele de training agreate de către Beneficiar cu Prestatorul.

3.2 Licențele E-Campus sunt licențe neexclusive și conferă dreptul Beneficiarilor de a le utiliza și distribui doar propriilor salariați (Utilizatori) în vederea instruirii și formării profesionale a acestora, fiind interzisă distribuirea acestora în alt scop decât cel menționat în prezentul subpunct.

3.3 Materialele vor fi puse la dispoziție de către Beneficiari numai salariaților săi (inclusiv către salariații temporari puși la dispoziție de către agenții de muncă temporară), iar nu și către furnizori, clienți sau alte terțe persoane.

3.4 Achiziționarea oricăruia dintre Pachetele E-Campus îi acordă Utilizatorului dreptul de acces și folosință pe perioada specificată în Contract.

3.5 Beneficiarul are acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, precum și la activitatea acestora pe platforma e-Campus, fiind întocmite rapoarte în acest sens.

3.6 Prin intermediul Site-ului, Utilizatorii vor putea folosi toate Materialele agreate prin Contract, însă doar pe perioada în care se află autentificați.

3.7 Materialele și informațiile de pe Site sunt puse la dispoziție doar cu scopul de a fi vizualizate. Utilizatorul poate descărca o singură copie a instrumentelor de lucru puse la dispoziție.

3.8 Utilizarea este permisă doar în scop personal, fiind interzisă utilizarea în scop comercial. Utilizatorul nu are dreptul de a duplica, reproduce, transfera, vinde sau exploata în mod comercial informațiile de pe Site.

3.9 De asemenea, este interzisă folosirea aplicațiilor de captare video a ecranului sau a oricărui alt mijloc de acest gen (ex.: aplicații de descărcare) și distribuția conținutului video către terțe părți.

3.10 Este interzisă utilizarea simultană pe două sau mai multe dispozitive folosind contul aceluiași Utilizator. Precizăm că, datele de acces ale unui cont în platforma E-Campus au limitată tehnic utilizarea la un dispozitiv în simultan, cu alte cuvinte, un Utilizator nu se poate autentifica simultan pe două dispozitive cu aceleași date (nume utilizator și parolă).

3.11 Din motive de securitate, Prestatorul își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor confirmarea validării de tip CAPTCHA, în vederea protejării informației și traficului din Site.

3.12 Prestatorul poate modifica și actualiza structura Site-ului fără o notificare prealabilă către Beneficiari și/sau Utilizatori.

4. FORUMUL DE DISCUȚII ȘI APLICAȚIA DE SOCIAL MEDIA

4.1 Site-ul mai conține forum-uri de discuție și o aplicație de social media care permit împărtășirea de conținut din partea fiecărui Utilizator.

4.2 Informațiile din aplicația de Social Media sunt vizibile și pot fi utilizate de orice Utilizator. Prestatorul nu va monitoriza și controla modul în care sunt folosite datele fiecărui Utilizator în parte. În consecință, Prestatorul nu este răspunzător de utilizarea eronată sau abuzivă a datelor de către fiecare Utilizator.

4.3 Informațiile din profilul de Utilizator sunt vizibile pentru toți Utilizatorii.

4.4 Informațiile din forum-ul de discuție sunt vizibile și accesibile tuturor Utilizatorilor care fac parte din grupul respectiv. Utilizatorii răspund de conținutul mesajelor pe care le postează, astfel că Prestatorul nu își asuma nicio răspundere pentru opiniile exprimate de cei dintâi.

4.5 Prestatorul nu verifică și nici nu revizuiește informațiile distribuite de Utilizatori pe forum.

4.6 Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge opiniile care nu sunt în concordanță cu specificul Site-ului, prin trimiterea unei notificări la adresa de e-mail utilizată la crearea Contului.

4.7 Folosirea forumului în scop de publicitate și care nu are legătură cu conținutul Site-ului nu este permisă. Dacă Utilizatorul dorește să posteze reclame, va contacta Prestatorul la adresa de e-mail office@e-campus.ro pentru a obține acordul acestuia.

4.8 Utilizatorii au posibilitatea de a posta, în aplicația de social media, link-uri către alte site-uri. În acest caz, Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru legalitatea, conținutul sau autenticitatea conținutului site-urilor respective. De asemenea, Prestatorul nu este răspunzător nici pentru eventuale probleme tehnice întâmpinate ca urmare a accesării link-urilor postate de Utilizatori.

4.9 Utilizatorului îi este interzis să posteze link-uri care duc la conținuturi ilegale, ilicite, imorale, obscene sau care instigă la violență.

4.10 În situația în care Utilizatorul, prin opiniile exprimate, încalcă drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca cu privire la acestea, Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru acestea.

4.11 Prin postarea sau trimiterea oricăror materiale (inclusiv, dar fără a se limita la opinii, comentarii, înregistrări, fotografii, videoclipuri etc.) prin intermediul Site-ului, forumului, aplicației de social media sau prin comunicare directă prin e-mail sau alt mijloc de comunicare către E-Campus Learning Ecosystem, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la acordarea către Prestator a unei licențe fără drept de redevență, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, fără restricții, nelimitată teritorial, de a utiliza, distribui, copia, modifica, transmite, exploata și publica astfel de materiale, în mod integral sau parțial, în orice modalitate și în orice scop. În baza acestei licențe, Prestatorul va avea inclusiv dreptul de a utiliza în scop de marketing orice imagini, înregistrări sau alte elemente de pe platforma sa care ar putea conține materiale postate sau trimise de către Utilizatori.

5. COMPORTAMENTUL UTILIZATORILOR

5.1 Utilizatorului îi este interzis să:

  • utilizeze Site-ul în scopuri imorale și/sau ilicite;
  • încerce în mod repetat să utilizeze simultan Contul din mai multe locații;
  • încalce drepturile de proprietate intelectuală ale Prestatorului;
  • săvârșească încercări repetate de captare a ecranului și/sau distribuție a conținutului către terțe persoane;
  • folosească un limbaj inadecvat, amenințător, agresiv în mesajele postate pe forum sau în aplicația de social media;
  • folosească forumul în scop de publicitate și care nu are legătură cu conținutul Site-ului;
  • posteze link-uri către alte site-uri care au un conținut ilegal, ilicit, imoral, obscen și/sau conduc la violență;
  • posteze pe forum sau pe aplicația de social media e-mail-uri de tip junk, spam-uri, solicitarea de bunuri materiale, concursuri, scheme piramidale, realizarea de chestionare, materiale promoționale, fișiere piratate etc.;
  • distribuie pe forum sau pe aplicația de social media viruși, spyware, worm sau alt software malițios și nici să folosească modalități precum web-scraping, roboți sau altele asemenea pentru a avea acces la Materiale;
  • săvârșească orice alte acțiuni care aduc atingere intereselor Prestatorului.

5.2 Dacă Beneficiarul cunoaște sau are indicii cu privire la un astfel de comportament din partea Utilizatorului, are obligația să încunoștințeze în cel mai scurt timp Prestatorul.

5.3 Dacă Prestatorul constată că s-au încălcat aceste obligații, poate să interzică accesul Utilizatorului pe Site.

5.4 Dacă se dovedește și culpa Beneficiarului, atât Utilizatorul, cât și Beneficiarul vor răspunde pentru prejudiciul cauzat Prestatorului.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1 Întreg conținutul Site-ului, precum și toate Materialele reprezintă proprietatea exclusivă a Prestatorului, aparținând și rămânând în patrimoniul Prestatorului, fiind guvernate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

6.2 Beneficiarilor le este interzisă orice altă comunicare publică a Materialelor decât cele prevăzute la subpunctul 3.2.

6.3 Prin comunicare publică se înțelege orice comunicare a Materialelor puse la dispoziție de către Prestator, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuţie ori de prezentare directă a Materialelor, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, proiecţia publică a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate.

6.4 De asemenea, se consideră publică orice comunicare a Materialelor, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

6.5 Obligația de a respecta drepturile de proprietate intelectuală ale Prestatorului incumbă atât Beneficiarilor, cât și Utilizatorilor. În acest caz, acestora le este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel intenționat de Prestator, includerea oricărui conținut în afara Site-ului și a Materialelor, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Prestatorului asupra Conținutului Site-ului și asupra Materialelor, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția Materialelor sau a unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Site-ului decât cu acordul expres al Prestatorului. Folosirea fără acordul Prestatorului a oricăror elemente ale conținutului Site-ului și/sau folosirea Materialelor se pedepsește conform prevederilor legale în vigoare.

6.6 Orice sesizare cu privire la încălcarea drepturilor de autor poate fi trimisă la adresa de e-mail office@e-campus.ro

7. PREȚ ȘI FACTURARE

7.1 Toate prețurile de pe Site sunt exprimate în RON și nu conțin TVA.

7.2 Modalitatea și termenele de plată sunt stabilite prin Contract cu Beneficiarul.

7.3 Orice modificare a prețurilor Pachetelor E-Campus din contractele în derulare încheiate între Prestator și Beneficiari, se va face prin acordul părților.

7.4 Facturarea se va face conform Contractului încheiat între Prestator și Beneficiar.

8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

8.1 Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulată prin intermediului Contului său.

8.2 Prin accesarea Site-ului, crearea Contului, utilizarea Site-ului, etc. Utilizatorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima sa versiune publicată în cadrul site-ului.

8.3 Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

8.4 Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare, revânzare sau plată), sau executarea ori neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor pârți sau oricărei alte părți.

8.5 Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere ori acces neautorizat la utilizarea Site-ului, pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență sau în baza oricărei cauze de acțiune.

9. RELAȚIA PRESTATORULUI CU FURNIZORII 

9.1 Prestatorul încheie contracte cu diferiți Furnizori, prin care aceștia din urmă livrează Materiale către Prestator.

9.2 Din momentul livrării Materialelor către Prestator, dreptul de proprietate asupra acestora aparține în mod exclusiv Prestatorului.

9.3 Imposibilitatea Furnizorului de a livra materialele comandate către Prestator exclude răspunderea acestuia din urmă față de Beneficiari și Utilizatori.

10. RELAȚIA PRESTATORULUI CU BENEFICIARUL

10.1 Beneficiarul încheie un contract de prestări servicii cu Prestatorul, prin care acesta din urmă oferă acces pe o perioadă limitată de timp la Materialele și Serviciile existente pe Site.

10.2 Intervalul de timp pentru care este oferit accesul, dar și Materialele și Serviciile cu privire la care se oferă acces sunt prevăzute în cadrul Contractului cu Beneficiarul.

10.3 Beneficiarul nu dobândește dreptul de proprietate asupra Materialelor și informațiilor, ci doar dreptul de a le utiliza în condițiile prevăzute în Contract și în prezenții Termeni și condiții.

11. POLITICA DE PROTECȚIE DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 În vederea asigurării accesului pe Site, E-Campus Learning Ecosystem prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele personale pe care le prelucrăm și felul cum le colectăm, care este scopul prelucrării datelor, care sunt destinatarii datelor, ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată, precum și orice alte informații legate de prelucrarea datelor de către E-Campus Learning Ecosystem, vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă pe pagina https://learn.e-campus.ro/privacy-policy.

12. FRAUDĂ

12.1 E-Campus Learning Ecosystem nu solicită Beneficiarilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefon etc.) informații referitoare la date confidențiale, cum ar fi datele privind conturile bancare sau parole personale. Beneficiarul și Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

12.2 E-Campus Learning Ecosystem nu va răspunde în situația în care Beneficiarul și Utilizatorul ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că reprezintă E-Campus Learning Ecosystem.

12.3 Beneficiarul și Utilizatorul are obligația de a informa E-Campus Learning Ecosystem asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact prezentate pe Site.

13. FORȚA MAJORĂ

13.1 Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţa majoră, astfel cum este definit în lege. Cu toate acestea, fiecare parte are obligația să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor forței majore.

14. LITIGII

14.1 Prin folosirea, vizitarea și vizualizarea Site-ului sau al oricărui conținut trimis de către E-Campus Learning Ecosystem. Beneficiarului sau Utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), Beneficiarul sau Utilizatorul declară că este de acord cu prevederile Termenilor și condițiilor E-Campus Learning Ecosystem.

14.2 Orice dispută cu referire la Termenii și condițiile E-Campus Learning Ecosystem sau cu privire la executarea Contractului care ar putea sa apară între Beneficiar sau Utilizator și E-Campus Learning Ecosystem se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.

15. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

15.1 E-Campus Learning Ecosystem are dreptul să modifice și să actualizeze periodic Termenii și condițiile. De aceea, vă rugăm să verificați constant Termenii și condițiile pentru a vă asigura că sunteți informat cu privire la clauzele actualizate. De asemenea, orice continuare în utilizarea Site-ului reprezintă acceptarea de către dvs. a Termenilor și condițiilor actualizate de Prestator.

16. INFORMAȚII DE CONTACT

16.1 Pentru reclamații sau orice informații, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@e-campus.ro sau prin poștă scrisă la adresa Str. Fabricii, nr 26B, Sc. N, ap.91, Sector 6, București. Vom procesa cererea dvs. și vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.

>