DEDICAȚI ECHIPELOR L&D

Antrenament complet în competențe digitale L&D

Programe de instruire și suport în care participanții deprind prin lucrul asistat pe proiecte reale din companie competențele necesare noii activități L&D. 

Categorii de competențe formate

Programele noastre de formare adresează competențele necesare întregului ciclu al instruirii din organizații, tratându-le din perspectiva noilor provocări și a tehnologiilor relevante soluționării acestora. Dincolo de instruirea în sine, scopul nostru mai amplu este acela de a vă sprijini în dezvoltarea unei capabilități interne de Digital Learning și în îmbunătățirea impactului funcțiunii L&D. 

 • CONSULTANȚĂ

 • DESIGN

 • PRODUCȚIE

 • LIVRARE

 • PROMOVARE

Learning Consultancy

Asigurarea cadrului instruirii

Dezvoltarea competențelor consultanților L&D și a trainerilor care îndeplinesc aceste responsabilități. Le menționăm aici pe cele mai importante:

 • înțelegerea proceselor de business
 • identificarea decalajelor de performanță
 • analiza nevoilor de instruire - competențe vizate
 • configurarea Learning Paths 
 • revizuirea proceselor și sistemelor L&D
 • evaluarea și integrarea tehnologiilor relevante
 • valorificarea beneficiilor soluțiilor bazate pe A.I.
 • Evaluarea impactului instruirii - Data Analysis

  CONSULTANȚĂ    

Learning Consultancy - asigurarea cadrului instruirii

Dezvoltarea competențelor consultanților L&D și a trainerilor care îndeplinesc aceste responsabilități. Le menționăm aici pe cele mai importante:

 • înțelegerea proceselor de business
 • identificarea decalajelor de performanță
 • analiza nevoilor de instruire - competențe vizate
 • configurarea Learning Paths 
 • revizuirea proceselor și sistemelor L&D
 • evaluarea și integrarea tehnologiilor relevante
 • valorificarea beneficiilor soluțiilor bazate pe A.I.
 • Evaluarea impactului instruirii - Data Analysis

  DESIGN    

Designul programelor

Alinierea conținuturilor și a metodelor la obiective

Antrenarea competențelor de Instructional Design pentru dezvoltarea experiențelor de învățare dedicate echipelor distribuite și muncii hibrid. Le menționăm aici pe cele mai importante:

 • înțelegerea psihologiei învățării la adulți
 • deprinderea mecanismului învățării digitale
 • analiza audienței și a contextului ei de învățare
 • definirea obiectivelor și documentarea ID Matrix
 • procesul de Rapid Prototyping + Chat GPT
 • realizarea storyboard-urilor și a scripturilor
 • designul metricii și evaluarea impactului
 • Microlearning, Mobile Learning

  PRODUCȚIE    

Producția conținuturilor digitale

Procese de lucru și aplicații de utilizat

Competențele tehnice de lucru cu echipamente și aplicații software necesare diferitelor tipuri de producții digitale. Le menționăm aici pe cele mai importante:

 • organizarea producției și a livrabilelor
 • realizarea filmărilor și a capturilor de ecran
 • înregistrarea voiceover-urilor
 • editarea fișierelor audio și video
 • lucrul în aplicații de E-learning authoring
 • procese de Rapid E-learning Development
 • utilizarea aplicațiilor video-audio bazate pe A.I.

  LIVRARE    

Livrarea programelor digitale

Implementarea arhitecturilor hibrid de program

Dobândirea unui mindset potrivit mediului digital și a unor practici care să îmbine cu impact sesiunile live (sincron) cu elementele asincron și de Social Learning ale programelor. Menționăm aici câteva dintre competențele cheie:

 • planificarea sesiunilor și lucrul cu aplicațiile IT
 • deschiderea sesiunilor și contractul psihologic 
 • tehnici de facilitare a practicii în online
 • monitorizarea nivelului de atenție și a progresului
 • sistemele de evaluări în arhitecturile hibrid
 • lucrul pe proiecte și suportul de echipă/individual
 • gestionarea dinamicii forumurilor și a feed-urilor

  PROMOVARE    

Promovarea programelor

Facilitarea unei culturi a învățării

Dezvoltarea unor competențe de marketing utile activității de Learning & Development în creșterea nivelului de angajament al cursanților. Menționăm aici câteva dintre competențele cheie:

 • profilarea cursanților - Learner Personas Audit
 • stabilirea și execuția unui plan de comunicare
 • curatoriatul conținuturilor de învățare 
 • utilizarea automatizărilor bazate pe A.I.
 • dezvoltarea comunităților interne de învățare
 • derularea campaniilor de învățare

Cum formăm aceste competențe?

Experiența ne-a arătat că variatele contexte organizaționale au nevoie de nivele diferite pe fiecare dintre competențe. Uneori, scopul este de acomodare cu subiectul și de clarificare a drumului de urmat, alteori este necesară dezvoltarea unei capabilități solide de lucru cu practicile și instrumentele digitale. Programele noastre folosesc 2 scenarii:

PROGRAME SCURTE

Durata: sesiuni online de 4 ore.

Metoda: acomodarea cu subiectul prin lucrul pe situații și provocări generice.

Livrabile: cunoștințele cheie, competențe limitate de lucru, direcții de urmat în dezvoltare, resurse de studiu.

PROGRAME COMPLETE

Durata: 3-6 săptămâni.

Metoda: participanții se antrenează lucrând asistat pe proiecte reale din organizație.

Livrabile: competențe complete de lucru + produse digitale gata de folosit (programe, etc).

  PROGRAME SCURTE  

Experiențe de acomodare cu diferitele arii de competențe L&D.

Știm din activitatea noastră că uneori programele complete de antrenament sunt prea pretențioase, de aceea am gândit câteva experiențe open scurte care să vă permită o familiarizare cu elementele cheie ale subiectului.  

Calendarul cursurilor scurte

Digital Learning Design Skills Academy©

programe online dezvoltate și susținute în limba română de

The Learning Distillery (Luxemburg) și E-Campus (România)

The Virtual & Hybrid Trainer

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel intermediar

Tehnici de livrare a sesiunilor online sau hybrid care asigură cursanților o experiență de învățare atractivă și de impact. Utilizarea tehnologiei pentru a facilita practica.

Digital Learning Fundamentals

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel introductiv

Înțelegerea psihologiei învățării în mediul virtual. Acomodarea cu procesul de design al unor experiențe de învățare atractive și de impact pentru echipele distribuite.

AI-Based Instructional Video Design

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel introductiv

Importanța diferitelor tipuri de conținut video dedicat scopurilor de învățare. Familiarizarea cu procesele și instrumentele de lucru care folosesc tehnologii A.I. 

Dezvoltarea tutorialelor IT

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel introductiv

Când ne sunt utile tutorialele? Ce face ca un tutorial să fie de impact? Participanții vor învăța documentând și explicând lucrul cu o aplicație IT.

Designing for Adaptive Learning

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel intermediar

Cum trecem de la instruirea "one size fits all" la cea personalizată fiecărui cursant și context de lucru în parte? Cum abordăm și integrăm noile tehnologii A.I. în procesele noastre de lucru? Cum construim o funcțiune L&D adaptivă?

Marketing Practices for L&D

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel introductiv

Familiarizarea cu principalele practici de marketing relevante demersului de instruire din cadrul companiilor: cunoașterea audienței, campaniile de gestionare a atenției și angajamentului cursanților, metrici și analize de date, etc. 

Learning Content Curation

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel introductiv

Înțelegerea de detaliu a importanței curatoriatului de conținut, a beneficiilor și limitărilor acestei practici. Acomodarea cu procesul de căutare, selectare, contextualizare și indexare a conținuturior de învățare.

Building Learning Communities

Open | Sesiune online | 4 ore | Nivel introductiv

Înțelegerea importanței comunităților interne de învățare și a tipologiei lor în funcție de obiectivele pe care ni le propunem. Acomodarea cu procesul și tehnologiile de dezvoltare și administrare a lor pe termen lung.

  PROGRAME COMPLETE  

Programe de instruire și suport capabile să garanteze competențele.

Metodele noastre de lucru cu cursanții sunt rezultatul cercetării și practicii locale și internaționale de mai bine de 15 ani. Am văzut împreună cu clienții noștri rezultatele lor pe termen scurt, mediu și lung, prin urmare putem garanta livrabilele agreate. 

Iată arhitectura generală de program configurabilă pentru oricare dintre competențele menționate mai sus, sau pentru mixul lor. Desigur, este doar un reper, în practică ea fiind ajustată contextului fiecărei organizații.

Durata totală tipică a programelor: 3-6 săptămâni

Timp total investit per participant: 30 de ore (în medie)

Dimensiunea grupelor de cursanți: maxim 12 persoane

Livrabilele programelor: competențe complete de lucru + proiecte finalizate și gata de folosit în companie

  Pasul 1  

Planificare și sesiune Kick Off

Cunoașterea participanților și înțelegerea provocărilor muncii lor. Alegerea proiectelor individuale. Contractarea psihologică a programului de instruire.

  Pasul 2  

Sesiuni principale de instruire

4-6 sesiuni online live cu întreaga grupă, a câte 2,5 ore fiecare, distribuite pe o perioadă de 3-6 săptămâni. Exersăm împreună segmentele de competențe.

  Pasul 3  

Sesiuni secundare de review și suport 

3-5 sesiuni online live cu întreaga grupă, a câte 40 de minute fiecare, organizate între sesiunile principale. Revizuim progresul pe proiecte.

  Pasul 4  

Resurse asincron de urmat în ritm propriu

Elementele cheie de expertiză pe care participanții au nevoie să le deprindă pentru a putea exersa competențele și a le aplica pe proiectele lor.

  Pasul 5  

Discuții de feedback și suport individual

Trainerii sunt disponibili în anumite segmente orare pentru discuții individuale solicitate de fiecare cursant pe baza nevoilor și a provocărilor lor specifice. 

  Pasul 6  

Practică pe proiecte reale

Poate fi: regândirea unui curs intern, un nou mod de livrare a lui, ș.a.m.d. Cursanții exersează pe proiecte reale cu relevanță imediată în organizația lor.

Întrebări frecvente

Competențe digitale L&D - vă referiți la utilizarea aplicațiilor IT specifice domeniului?

Da și nu. Competențele de utilizare a diferitelor aplicații IT sunt doar parte din focusul programelor noastre de formare. Adițional lor, participanții deprind lucrul cu metodologiile de design a cursurilor, filmelor educaționale, ș.a. și mindset-ul propice realizării lor. Acesta din urmă presupune în cele mai multe situații o transformare personală a specialiștilor L&D (traineri, etc), realizabilă prin exercițiu repetat, suport și feedback de calitate. 

Cum adică garantați rezultatele programelor voastre de instruire? Pare o promisiune cam ambițioasă. 

Da, știm. În general, poate fi o promisiune riscantă. Garantarea rezultatelor este însă pentru noi de ani buni o practică curentă de lucru beneficiind de o experiență internațională relevantă în consultanță operațională (auditarea și îmbunătățirea proceselor de lucru din companii multinaționale). Metodele folosite în consultanță (în special coachingul tactic) conferă un nivel superior de precizie instruirii.


În plus, avem un proces foarte bun de cunoaștere a audienței și de stabilire a obiectivelor proiectelor - dacă ceva nu este realist sau este improbabil într-un anumit context specific, îi comunicăm clientului din timp. Puținele decalaje de rezultat întâlnite de-a lungul timpului le-am soluționat petrecând un timp suplimentar (gratuit) în lucrul cu persoanele respective. 

Poate mi-a scăpat mie ceva - care este diferența între programele complete și cele scurte?

În primul rând, diferența este de obiective asumate - natura și nivelul lor de garantare.

 

Programele scurte (open) promit și livrează familiarizarea cursanților cu un set precis de cunoștințe, metode de lucru și instrumente. Nu oferă competențe complete ci doar o imagine de detaliu a lor. Sunt potrivite situațiilor în care vă doriți o sondare a subiectului și o acomodare de început înainte de a configura proiecte organizaționale mai ample. Participanții exersează pe proiecte generice mai simple, oferite de noi în cadrul sesiunilor.


Programele complete (in-house) sunt de lungă durată, acompaniate de suport și feedback individual. Participanții lucrează asistați de trainer pe proiecte reale utile organizației lor; exemple - produc filme educaționale, programe de instruire noi sau revizuite, noi sisteme și procese L&D, ș.a.m.d. Acest scenariu livrează, prin urmare, atât competențe complete de lucru cât și asset-uri educaționale gata de folosit în cadrul companiei client.

Începe cu o discuție de orientare

Încearcă serviciile în contextul vostru specific

Instruirea este doar un mijloc de transport către o destinație mai amplă, de obicei corelată performanței operaționale și financiare a companiei. Îți stăm la dispoziție pentru o discuție gratuită de analiză a hărții și de identificare a celui mai potrivit drum către capabilitățile de care aveți nevoie. 

>